Nieuws
Nieuwe camera’s en geluidinstallatie raadszaal

B&W willen 350.000 euro gaan uitgeven voor een nieuwe camera- annex geluidinstallatie in de zaal van Huize Swaensteyn, Herenstraat Voorburg, waar de gemeenteraad elke twee weken vergadert. Ook twee andere zalen in het pand zouden van camera’s en geluidinstallatie voorzien moeten worden.

De huidige installaties zijn ‘dringend’ aan vervanging toe. Ze zijn verouderd en storingsgevoelig. B&W wijzen erop dat alleen het hoogstnoodzakelijke wordt gedaan. Er is geen sprake van overbodige luxe bij de werkzaamheden die er ook toe moeten dienen dat ook de geluidkwaliteit omhoog gaat.

De investeringen voor de raadszaal belopen 308.000 euro; de rest is voor de twee andere zalen. B&W zouden de mogelijkheid open om in die twee andere ruimten niets te doen zodat de kosten van het project dalen.

Met de investering wordt een stap gezet naar behoud van de raadszaal in Huize Swaensteyn en tegen een verhuizing naar Herenstraat 42 waar onder het vorige college van B&W sprake van was. De gemeente heeft een claim op de ruimten direct achter de gevel van Herenstraat 42. Wat daar nu mee gebeurt is onduidelijk. Er zijn plannen om de bibliotheek vanaf de Koningin Julianalaan in Voorburg naar het Huygenskwartier te verplaatsen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter