Nieuws
Schade jaarwisseling lager

De jaarwisseling heeft in de zogenoemde ‘openbare ruimte’ tot een schade geleid van 10.240 euro. Een jaar eerder was dat schadebedrag nog 14.519 euro. De jaarwisseling verliep rustig. Er was geen fysiek geweld tegen hulpverleners en er vielen geen slachtoffers. Wel werd de politie in de wijk Prinsenhof met vuurwerk bestookt. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Klaas Tigelaar aan de gemeenteraad.

Dit jaar waren er voor het eerst acht zogenoemde vuurwerkvrije zone’s in de gemeente, aangevraagd door omwonenden. Uit de evaluatie is gebleken dat borden voortijdig werden weggehaald of vernield en er expres vuurwerk werd afgestoken voor de deur van de aanvrager. Dat de politie noch de gemeentelijke dienst handhaving optraden werd als een ‘gemis’ ervaren. Op de vraag of men dit jaar weer een aanvraag voor een vuurwerkvrije zone zou doen kwamen geen eenduidige antwoorden.

In de wijken Voorburg-Noord en Bovenveen werden opvallend veel straatvuren aangestoken, aldus de burgemeester. Dat gebeurde vooral door mensen tussen 35 en 45 jaar. Zij waren door alcoholgebruik moeilijk aanspreekbaar. Dit jaar zal daar een speciaal project van worden gemaakt. Het speciale project in Prinsenhof waarbij er voor de jaarwisseling met jongeren werd gesproken en er ook activiteiten voor hen werden georganiseerd wordt dit jaar voortgezet.

De burgemeester roemt Buurt preventieteams die voor de jaarwisseling veel nuttige tips gaven over de opslag van brandbaar materiaal.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter