Nieuws
HTM wil drukte te lijf met aanpassingen tramvervoer

De vervoerders dienen jaarlijks hun voorstel voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus  (de Vervoerplannen) bij de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) in. De HTM komt met een aantal voorstellen voor tramvervoer. Bij de bussen is dat niet nodig. De vraag naar (spits-)vervoer stijgt sterk in de komende jaren. Daarom is er behoefte aan meer vervoerscapaciteit. De door HTM bestelde tien extra Avenio trams zullen hierin de eerstkomende jaren goed kunnen voorzien.

De capaciteit van de infrastructuur schiet op verschillende plaatsen tekort, aldus HTM: de Tramtunnel Grote Markt en het samenloopdeel RandstadRail worden nagenoeg maximaal benut. De snelheid van trams en bussen staat bovendien onder druk. Niet alleen door de toename van het verkeer, maar ook de toenemende prioriteit voor fietsers bij verkeerslichten. Het busnet heeft dan weer te maken met een afname van de snelheid door het versmallen van wegen en het inrichten van 30 km/uur-gebieden.

HTM stelt voor om in de spits het traject tussen Arnold Spoelplein en De Savornin Lohmanplein uit te wisselen tussen tram 3 en tram 3k. Het trajectdeel tussen De Savornin Lohmanplein en station Den Haag Centraal is erg druk. Dit geldt met name in de voertuigen die het gehele traject van tram 3 bedienen. Deze zijn soms overvol, terwijl er nog voldoende capaciteit is in de kort traject voertuigen. Dat de kort traject voertuigen nog capaciteit hebben komt omdat de reguliere tram 3 al gevuld is met ongeveer 50 reizigers als deze aankomt bij het De Savornin Lohmanplein. Daarna vult deze tram zich steeds meer met reizigers die verder dan station Den Haag Centraal willen reizen, waardoor deze voertuigen erg vol raken. Daarom stelt HTM voor om voortaan in de spits tram 3k tussen Arnold Spoelplein en station Den Haag Centraal te laten rijden, en tram 3 tussen De Savornin Lohmanplein en Zoetermeer. De meeste reizigers die instappen tussen Arnold Spoelplein en De Savornin Lohmanplein, en nu nog met de lang traject voertuigen reizen, reizen naar het Haagse centrum of station Den Haag Centraal. Zij ervaren door deze maatregel nog steeds dezelfde vertrekmogelijkheden.

De reizigersstromen op tram 9 in de jaardienst zijn verschoven ten opzichte van eerdere jaren. Dit komt onder meer door de verplaatsing van het Ministerie I&M, dat voorheen nabij Madurodam gesitueerd was. Daarnaast zijn de voertuigen die het hele traject bedienen erg vol, en is er in de kort traject voertuigen nog capaciteit beschikbaar. Dit effect is nog veel groter in de maanden maart tot en met september, wanneer er meer reizigers zijn naar Scheveningen. Om de capaciteit beter te verdelen over de voertuigen stelt HTM voor om de kort traject ritten te verlengen naar Scheveningen.

Tram 11 en 12 zijn druk bezet op hun samenloopdeel tussen station Den Haag Hollands Spoor en Delftselaan. De drukte wordt daarbij onvoldoende verspreid omdat de frequenties van tram 11 en 12 ongelijk zijn. Daarnaast ervaren reizigers hierdoor een minder goede verdeling van vertrekmomenten tussen station Hollands Spoor en Delftselaan dan met dezelfde middelen mogelijk is. HTM stelt daarom voor om de frequenties van tram 11 en 12 gelijk te trekken. Door de intervallen goed te verdelen tussen station Hollands Spoor en Delftselaan ervaren reizigers hier sneller een vertrekmoment. Door deze maatregel rijdt er in de ochtendspits elke vijf minuten en in de dal elke zes minuten een tram tussen Hollands Spoor, Haagse Markt en Delftselaan. Om dit te realiseren wordt op werkdagen de frequentie van tram 11 in de ochtendspits verhoogd naar zes ritten per uur (in plaats van vijf). Voor tram 12 vervallen in de ochtendspits twee spitsritten en wordt de frequentie in de dal periode overdag verlaagd naar vijf ritten per uur (in plaats van zes).

Tram 6 is een drukke lijn waar momenteel in de ochtend extra kort traject spitsritten worden ingezet. Deze spitsritten, die tussen de reguliere ritten in rijden, worden minder goed gebruikt dan de reguliere ritten. Daarnaast is de bezetting in de ochtendspits hoog voor het type voertuig. Momenteel rijden er GTL-voertuigen op tram 6. Deze voertuigen hebben een lagere capaciteit dan een Avenio of Citadis voertuig. Als de GTL-voertuigen in de toekomst worden vervangen door voertuigen met meer capaciteit wordt de benodigde frequentie opnieuw bekeken. In plaats van de spitsritten stelt HTM daarom een frequentieverhoging voor naar acht ritten per uur tussen 7:00 en 9:00 uur.

Andere plannen zijn: twee extra spitsritten per uur van tram 2 tussen Krayenstein en Den Haag CS; extra ritten van tram 9 in de weekeinden tussen 10.00 en 20.00 uur; in de zomermaanden wordt de route van tram 9K doorgetrokken van Den Haag CS naar HS; in de zomermaanden gaat tram 16 vaker rijden (5 ritten per uur tussen 10.00 en 18.00 uur).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter