Mening
Blog: U moest toch bezuinigen?

Dat de gemeente in financieel zwaar weer zit is al sinds begin 2018 bekend. Toen al bleek dat de dames en heren op het Raadhuis dik 4 miljoen euro te kort kwamen in dat jaar. Een tekort dat ook in latere jaren zou doorwerken.

Maar in plaats van de tering naar de nering te zetten gingen B&W gewoon door met geld uitgeven. In het najaar van 2018 werd het tekort voor dat jaar al op 5,4 miljoen euro berekend.

Binnenkort moeten B&W bekend maken wat het over 2018 echt geworden is. Er circuleren bedragen van tussen zes en zeven miljoen euro.

Voor 2019 en latere jaren staat de gemeentelijke begroting ook in het rood. Dik in het rood. Alleen dit jaar zal er een gat in de financiën gapen van minstens 7 miljoen euro, zo werd eind vorig jaar voorspeld.

B&W ‘vullen’ de gaten door grepen in de financiële reserves van de gemeente. Het beruchte appeltje voor de dorst.

Voor 2020 en latere jaren wil men jaarlijks 2,2 miljoen euro gaan bezuinigen. De beleidsmaatregelen waarmee dat bedrag gehaald moet worden, worden nu in elkaar gezet.

Hoe vreemd is het dan om B&W tegelijk bezig te zien met het uitgeven van enorme sommen geld. Zonder enige rem. Alsof men geld genoeg heeft en van het woord bezuinigen nog nooit iets heeft vernomen.

Neem afgelopen week als voorbeeld: 285.000 euro voor inrichten van de buitenruimte bij het Kulturhus in Stompwijk; 70.000 euro voor een samenwerkingsverband met Pijnacker-Nootdorp en Delft inzake gemalen en persleidingen; 261.000 euro voor een betere akoestiek in sporthallen en –zalen; 350.000 euro voor nieuwe camera’s en een geluidinstallatie in de zaal waar de gemeenteraad vergadert; 250.000 euro voor een nieuw systeem van schuldhulpverlening.

Totale rekening: 1,2 miljoen euro. En bij geen enkel voorstel staat aangegeven waar de centen vandaan komen. Er is geen enkel begeleidend voorstel ter dekking van die extra uitgaven. Geen beroep op ‘overschotten’; geen bezuinigingen elders.

En zijn die uitgaven nu dan allemaal nodig? Bij het Kulturhus gaat het om een onderdeel van een contract dat de gemeente had met de bouwer van het Kulturhus. Die zou de buitenruimte doen maar ziet daar van af. Dus waarom wordt die bouwer dan niet aangesproken voor deze kosten? Die waren toch contractueel vastgelegd?

Bij de gemalen en persleidingen gaat het om het ‘redden’ van drie gemeentelijke monteurs.  Is dat dringend? Hetzelfde geldt voor de akoestiek in de sporthallen en –zalen. Moet dat nu? Idem, de gemeenteraadszaal. De camera’s en geluidinstallatie zijn al jaren gebrekkig. Maar is een vervanging op dit moment dan perse nodig? Tenslotte het nieuwe systeem van schuldhulpverlening. Het betreft een proef waarvan pas in 2022 blijkt of die werkt. Dat daarmee nu gestart moet worden, blijkt nergens uit.

En de gemeenteraad? Die zit erbij, kijkt er naar.  Men wacht op de zogenoemde Kadernota waarin B&W aangeven hoe ze de begroting 2020 vorm gaan geven. Om dan te gaan piepen over geplande bezuinigingen. Als het leed eigenlijk al geschied is. U moest toch bezuinigen?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter