Nieuws
Geen cent extra voor duurzaamheid

De coalitie trekt over de periode 2019 – 2022 geen cent extra uit voor het zogenoemde duurzaamheidsbeleid. Dat blijkt uit een uitvoeringsprogramma dat wethouder Astrid van Eekelen naar de gemeenteraad heeft gezonden.

Dit jaar gaat er 575.000 euro naar het duurzaamheidsbeleid, de jaren daarna telkens 525.000. Die gelden staan al in de meerjarenbegroting opgenomen. Van die bedragen bestaat 105.000 euro uit ‘uitvoeringskosten’ van het beleid. Leningen en subsidies belopen 250.000 euro; naar maatregelen om de bewustwording te stimuleren 50.000 euro.

Of er een Duurzaamheidsfonds komt waar inwoners tegen lage rente kunnen lenen voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals de coalitie eerder aankondigde, is nog maar de vraag. Onderzoek dat de wethouder liet doen leverde het advies op af te zien van dat fonds. Bestaande subsidies, gekoppeld aan de Nationale energiebesparingslening met rentekorting, zijn effectiever.

B&W willen dat de gemeente in 2050 energie-, CO2- en afvalneutraal is. Daarnaast moeten weersextremen op  te vangen zijn.

Activiteiten die genoemd worden zijn: energiebesparing, isolatie van woningen, zonne-energieprojecten op grote daken, warmtevisies per wijk, lokale opslag stroom en warmte door wijkbatterijen, gebruik aquathermie (winning warmte en koud uit leiding- en oppervlaktewater), warmtenetwerk (gebruik restwarmte Rotterdamse industrie), nieuwbouw gasvrij, bouwplannen Damcentrum gasvrij maken.

Emissieloos openbaar- en groepsvervoer, meer laadpalen elektrische auto’s, inrichten leefstraten, inrichten parkeerplaatsen voor deelauto’s, fietspromotie-acties, meer velostrada’s, invoering deelfietsen.

Uitbreiding groene daken naar 15.000 vierkante meter in 2020 en 20.000 vierkante meter in 2024, per jaar 1000 vierkante meter tegels weghalen, invoering blauw label voor woningen dat waterschaderisico aangeeft, per jaar 2 tot 3 knelpunten aanpakken inzake wateroverlast (dit jaar Oude Haven Voorburg, garage Spinozalaan, riolen Prinsenhof laagbouw).

Er komt een proef waarbij bewoners van flats groente- en fruitresten, in gemalen vorm, via het riool kunnen afvoeren. Straatlampen worden vervangen zodat het energieverbruik met 20 procent afneemt in 2020 (ten opzichte van 2013) en 50 procent in 2030. Er komen beleidsregels voor duurzaam bouwen.

De wethouder geeft haar Uitvoeringsprogramma nu vrij voor inspraak. Pas na de zomer wordt het definitief vastgesteld. Dan is 2019 al grotendeels voorbij.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter