Nieuws
Borden moeten bedrijfsterreinen helpen

B&W willen slechte bedrijfsterreinen opknappen door het plaatsen van borden bij de entrees van die terreinen. Er wordt nu met de bedrijven op de terreinen overlegd hoe die borden er uit zouden moeten gaan zien. Daarnaast wordt gewerkt aan verlichting van de te plaatsen borden en wordt bezien wie die borden, als ze er eenmaal staan, moet  onderhouden. Als alles goed gaat staan de borden er nog voor de zomer.

In de vorige coalitie presenteerde wethouder Lia de Ridder (D66) eind 2017 een nota over de bedrijfsterreinen. Het ging over  vijf van die terreinen: Essesteijn (Voorburg), Prinses Irenelaan (Voorburg), De Star (Leidschendam), Klaverblad (Stompwijk) en Huyssitterweg (Stompwijk). Alles tezamen zitten daar 89 bedrijven die goed zijn voor 827 arbeidsplaatsen.

De toenmalige wethouder stelde dat de terreinen slecht en onbekend waren. Te weinig uitstraling, zijn ze slecht bereikbaar, wordt er weinig gedaan aan duurzaamheid en is het contact tussen ondernemers en gemeente slecht.

De Ridder wilde per terrein een schouw gaan doen tezamen met ondernemers en andere betrokken partijen. Op grond daarvan moest per terrein een strategie ontwikkeld worden. Het zou daarbij gaan om een revitalisering gebruik makende van de kwaliteiten van elk terrein. Er dienden wel prioriteiten en accenten aangebracht moeten worden.

Na overleg met de gemeenteraad wilde de wethouder begin 2018 een revitaliseringsplan vaststellen. Dat kwam er echter nooit. Nu, bijna een jaar later, komt de nieuwe coalitie niet verder dan het plaatsen van een paar borden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter