De bijeenkomst rond de voorgenomen nieuwe manier van subsidieverlening door de gemeente eindigde gisteren in Theater Ludens nog net niet in chaos. Maar de aanwezige wethouders Jan-Willem Rouwendal (opening) en Astrid Van Eekelen (sluiting) zullen vandaag ongetwijfeld een hartig woordje spreken met de ambtelijke staf.

De gemeente wil naar een nieuwe wijze van subsidiëring. Wie geld wil, moet vanaf volgend jaar beslist samenwerken met andere partijen. Nieuwkomers met ideeën moeten zelfs een jaar geduld hebben: het komend jaar wordt de pot verdeeld onder bestaande aanvragers.

Hoe groot die pot is, wilde wethouder Rouwendal niet zeggen. Hij kwam niet verder dan de mededeling dat de gemeente moet bezuinigen. Het was de bedoeling van de organisatie (de gemeente) om de aanwezigen te vragen naar op- en aanmerkingen over het nieuwe beleid. Alleen bleek de tribune niet op de hoogte van de inhoud van die plannen. ,,Ik heb van jullie een heleboel huiswerk meegekregen”, verzuchtte Astrid van Eekelen bij haar slotwoord. Overigens moet het nieuwe subsidie stelsel nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De ambtelijke top van de gemeente heeft de wethouders ervan overtuigd dat er in de nabije toekomst op een andere wijze subsidie moet worden verleend. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Wie nu geld van de gemeente krijgt, moet straks aan een soort overlegtafel met andere aanvragers kijken wie er aanspraak kunnen maken op een gemeentelijke bijdrage. Bij de aanwezigen in Ludens overheerste de angst dat de subsidies straks worden verdeeld tussen de grote spelers als Woej, Sport en Welzijn, Theater Ludens en de musea Hofwijck/ Swaensteijn. De kleintjes – die louter met vrijwilligers werken – zijn bang te worden opgevreten.

Maar verder dan speculeren over wat zou kunnen gebeuren, kwamen de partijen gisteren niet. Men beschikte gewoon niet over voldoende informatie om een mening te kunnen vormen, dan wel te kunnen overzien wat de gevolgen zijn. De organisatie van de middag had voor iedereen wel een goede raad: een kinderkoor zong uit Kinderen voor Kinderen: ‘Een beetje bang’. Logisch, want de nieuwe regeling moet eind van het jaar van kracht zijn.

Dit jaar heeft de gemeente ruim dertien miljoen euro aan subsidies beschikbaar; drie miljoen euro meer dan het afgelopen jaar. Al eerder maakten B&W bekend dat het nieuwe stelsel zou leiden tot minder organisaties die subsidie krijgen, en tot lagere subsidiebedragen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter