Op maandag 8 april wordt gestart met grote werkzaamheden aan de Nieuwstraat/Venestraat en Damhouderstraat in Leidschendam. Die gaan tot 5 december duren. Het verkeer zal er ernstige hinder van ondervinden. Wel blijft er altijd één rijbaan open voor verkeer vanaf de oostkant van de Vliet naar de westkant. Verkeer in omgekeerde richting – stad uit – moet omrijden via andere Vlietbruggen of de N14.

In beide straten worden kabels, leidingen en het riool vervangen. Er komt een nieuw wegdek en de straten worden opnieuw ingericht. De kruising Nieuwstraat – Damhouderstraat wordt ontdaan van de rare kronkel. De Nieuwstraat loopt straks gewoon rechtdoor. Stoepen, parkeervakken en fietsstroken worden aangepakt. De Nieuwstraat krijgt over de hele lengte bomen. De Damhouderstraat wordt een straat met maximum 30 km. per uur.

Stedin en Dunea starten de werken op het stuk Nieuwstraat/Venestraat tussen de Damhouderstraat en de rotonde bij De Tol. Dit in de periode april-juni. Tussen juni en september is het deel Nieuwstraat tussen de rotonde Vlietweg en de Damhouderstraat aan de beurt.

De werken aan de wegen zelf en de riolering volgen daarna. In de periode juni-november het stuk Nieuwstraat/Venestraat tussen de Damhouderstraat en de rotonde bij De Tol; in de periode september-december het deel Nieuwstraat tussen de rotonde Vlietweg en de Damhouderstraat.

Voor fietsers en automobilisten komen er omleidingsroutes. Hoe die gaan lopen wordt nog bekend gemaakt. Vanaf mei zal er sprake zijn van ‘ernstige verkeershinder’ zo hebben de gemeente en de aannemer KWS Infra Rotterdam bekend gemaakt.

Met de éénrichtingsverkeer van oost naar west beproeft de gemeente meteen een variant die speelt bij de discussie over de bouw van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam. Eén van de ideeën daarbij is op die brug éénrichtingsverkeer in te voeren: van west naar oost. De Sluisbrug in Leidschendam zou dan alleen nog dienen voor verkeer van oost naar west: vanaf de Nieuwstraat/Damhouderstraat naar Damplein.

Het geheel betekent dat inwoners van Leidschendam-Zuid hun wijk alleen uit kunnen als zij via de Sluis, Damplein en Rijnlandstraat rijden. Terugkeren kunnen ze dan via de Vlietweg of door om te rijden via Leidschenveen naar de rotonde bij De Tol. (foto: nieuwe kruising Nieuwstraat/Damhouderstraat)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter