Nieuws
Tien miljoen voor externe inhuur

De gemeente heeft het afgelopen jaar tien miljoen uitgegeven aan het inhuren van medewerkers van buiten. Dat bedrag was 0,7 miljoen euro lager dan de rekening over 2017. Van de andere kant waren de uitgaven in 2018 beduidend hoger dan eerder door B&W werd meegedeeld. In de begroting 2018 was rekening gehouden met 4,9 miljoen euro aan uitgaven voor externe inhuur.

Volgens B&W wordt er jaarlijks voor ongeveer zeven procent van de totale loonsom van het ambtelijk apparaat (45,4 miljoen euro) ingehuurd. Dat is omgerekend 3,2 miljoen euro. Daar bovenop komt nog de inhuur van medewerkers voor projecten. Dit jaar gaat daar 4,1 miljoen euro aan op, in 2020 is dat bedrag 4,2 miljoen euro.

Externe inhuur is volgens B&W nodig ter vervanging van afwezige ambtenaren; bij piekbelasting; bij tijdelijke werkzaamheden of projecten; bij moeilijk vervulbare vacatures en bij vraag naar specifieke kennis en deskundigheid die de ambtenaren niet hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter