Nieuws
Kunstgras VV Wilhelmus zorgt voor beroering

De komst van nieuwe kunstgrasvelden op het complex van de VV Wilhelmus op sportpark Westvliet, waarbij rubbergranulaat als vulmiddel wordt gebruikt, zorgt voor opwinding. Aanstaande dinsdag zal de gemeenteraad zich met de zaak bezig houden.

In 2016 ontstond grote beroering over rubbergranulaat als vulmiddel nadat bleek dat dit een risico vormde voor de gezondheid van degenen die op de kunstgrasvelden met dit vulmiddel speelden. Rubbergranulaat is gemaakt van gemalen autobanden. Het product zou chemisch vervuild zijn.

Het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) deed vervolgens onderzoek. De conclusie was dat het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer. Wel adviseerde RIVM een nieuwe gezondheidsnorm voor rubbergranulaat vast te stellen.

In 2018 deed RIVM nogmaals onderzoek. Dit keer over de milieueffecten van rubbergranulaat. Daaruit bleek dat dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden belastend kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van het veld. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Die stoffen zijn slecht voor het ecosysteem omdat ze de biodiversiteit aantasten.

Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar, aldus RIVM. Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond zijn niet verontreinigd door het rubbergranulaat op de velden. Dit water kan naar verwachting zonder bezwaar gebruikt worden, bijvoorbeeld om moestuinen mee te besproeien.

B&W volgen de conclusies van RIVM en blijven rubbergranulaat gebruiken. Er zijn wel alternatieven (kokos, kurk) maar die zijn volgens B&W duurder en nog niet goed getest. Op alle gemeentelijke kunstgrasvelden wordt rubbergranulaat gebruikt.

Aanstaande dinsdag zullen bezorgde ouders een gesprek hebben met gemeenteraadsleden over de zaak. Zij laten zich begeleiden door enkele deskundigen, onder andere van de Stichting Kom van dat gras af.

In een op internet circulerende petitie stellen ‘bezorgde inwoners, spelers, ouders en verzorgers’ dat de gevaren van rubberkorrels nog steeds niet duidelijk zijn. Zij wijzen erop dat er genoeg veilige alternatieven bestaan zoals natuurgras en kurk. Dat laatste spul gebruikt ook de voetbalbond KNVB in Zeist. Talloze gemeenten zijn al afgestapt van rubbergranulaat. ‘Nog maar 20% van de velden in Nederland wordt (aan)gevuld met gemalen autobanden’, aldus de petitie.

Het bestuur van de VV Wilhelmus zwijgt ondertussen. Sportpark Westvliet is van de gemeente. De voetbalvereniging eet derhalve genadebrood.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter