Nieuws
Tekorten gemeente groter; nog meer bezuinigen

De financiële tekorten van de gemeente vallen veel hoger uit dan eerder voorspeld. Daarom worden de aangekondigde bezuinigingen voor de jaren 2020 – 2022 verhoogd. Gedacht was jaarlijks 2,2 miljoen euro te gaan besparen. Dat wordt minstens 2,6 miljoen euro per jaar.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Jan-Willem Rouwendal (financiën) aan de gemeenteraad. Voor 2020 wordt nu gerekend op een tekort van 7 miljoen euro. In de jaren daarna is dat een tekort van 3,2 miljoen (2021), 1,1 miljoen (2022) en 0,4 miljoen (2023).

Die cijfers zijn veel slechter dan ze eind 2018 leken. Toen werd voor 2020 gerekend met een tekort van 3,7 miljoen euro. Voor 2021 werd het tekort geschat op 0,4 miljoen euro. In 2022 en 2023 zou de gemeente weer geld over houden: 1,8 miljoen in 2022, 1 miljoen in 2023.

Rouwendal waarschuwt nu al voor nieuwe tegenvallers, bovenop hetgeen al bekend is. Zo krijgt de gemeente in 2024 waarschijnlijk een half miljoen euro minder van het rijk uit het Gemeentefonds. Vanaf 2023 stijgen de lasten voor scholenbouw.

De gemeente moet vanaf komend jaar gaan meebetalen aan de bereikbaarheid van het Central innovation district (CID): het gebied tussen de stations Den Haag HS, Den Haag CS en Laan van NOI, inclusief de Binckhorst. Dat kost 750.000 euro per jaar.

Voorts dreigen nieuwe tegenvallers bij de uitgaven voor de jeugdhulp. Omdat de ontwikkelingen nog niet duidelijk zijn is er nu alleen voor 2020 op een tegenvaller (1,2 miljoen euro) gerekend, en nog niet voor latere jaren.

B&W zullen de gemeenteraad een zogenoemde Kadernota gaan voorleggen voor de begroting 2020 – 2023. Daar staan dan ook de bezuinigingen in. Miljoenentegenvallers over 2018 en 2019 worden via de financiële reserves van de gemeente gedekt. In totaal gaat het dan om bijna 13 miljoen euro (stand eind 2018). Naar verwachting zal dat bedrag echter ook hoger uitvallen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter