Nieuws
Dijken in Delfland zijn veilig bevonden

Ieder jaar controleert het Hoogheemraadschap Delfland – waar Voorburg onder valt – hoe de dijken de winter zijn doorgekomen. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. Bij deze inspecties controleren inspecteurs de toestand van de dijken uitgebreid op afwijkingen. Zij hebben geen kritische scheuren geregistreerd. Bij de inspecties had men extra aandacht voor uitdrogingsverschijnselen naar aanleiding van de lange droge periode afgelopen jaar. De voorbereiding voor de droogte-inspecties zijn in volle gang. Vanaf eind april start men  met de inzet van een nieuwe ’tool’. Deze voorspelt waar de dijken het droogst en het natst zijn. Dat gebeurt op basis van neerslagtekort in combinatie met de verdampingswaarde ten opzichte van het langjarig neerslaggemiddelde. Zo is er  continue inzicht in de meest kwetsbare dijken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter