De manier waarop in de gemeente subsidies worden verstrekt, moet volgens het college van B&W op de schop. Aan zeven zogenoemde ’tafels’ moeten  instellingen, verenigingen en stichtingen in de toekomst zelf het beschikbare subsidiebedrag onderling gaan verdelen. Een gemeentelijke informatiebijeenkomst in Theater Ludens hierover ontaardde afgelopen week in complete chaos. De bijeenkomst bracht ook boven tafel dat de nieuwe regeling nog onvoldoende op draagvlak kan rekenen bij de organisaties die nu gesubsidieerd worden. GBLV is van mening een nieuwe subsidiestructuur op deze manier niet kan en mag worden ingevoerd.

GBLV-gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga is geschrokken van de chaotische bijeenkomst in Theater Ludens: ,,Een zaal vol met betrokken vertegenwoordigers op het gebied van onder andere zorg, sport, cultuur en wijkinitiatieven, werd overvallen met een nieuwe systematiek waaraan nog allerlei haken en ogen blijken te zitten. Van fatsoenlijke informatieverstrekking over de nieuwe subsidieregels was geen sprake. In een mum van tijd was onder de aanwezigen hun maatschappelijke betrokkenheid omgeslagen naar bezorgdheid.”

Het nieuwe subsidiesysteem is vorig jaar met slechts een aantal subsidie-ontvangers te zijn besproken. Wat alle andere partners van de gemeente van het nieuwe systeem vinden, is niet gevraagd. Klazenga: ,,Het is een bijzondere manier van participatie om zo tot nieuw beleid te komen. De gemeente stemt met een paar partners wat af, stuurt dat pakket door naar de gemeenteraad en houdt een ’informatiebijeenkomst’ voor de andere partners zonder uit te leggen wat het nieuwe systeem exact inhoudt.”

Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat nieuwe initiatieven voorlopig geen kans hebben om deel te nemen aan één van de zeven subsidietafels. ,,Ik benieuwd naar de vragen en het huiswerk dat wethouder Van Eekelen zegt meegekregen te hebben. We hopen dan ook te horen of exploitatiesubsidies nu wel of niet onderdeel uit gaan maken van het bedrag dat wordt verdeeld. Naar ik heb begrepen bleek tijdens de bijeenkomst dat daar tussen de aanwezige ambtenaren en verantwoordelijk wethouder Rouwendal verschil van inzicht over te bestaan”, geeft Klazenga aan.

GBLV vindt dat de nieuwe subsidiesystematiek op deze wijze niet kan worden ingevoerd. Er is daarvoor helderheid over de nieuwe systematiek nodig. Verder moet worden voorkomen dat organisaties veel tijd kwijt zijn overleg aan de subsidietafels. Die kostbare tijd besteedt men liever aan de inhoudelijke activiteiten waar men zich als vrijwilliger of betaalde kracht voor inzet. GBLV zal hiervoor een amendement indienen op het voorstel.

Klazenga: ,,Als GBLV vinden we het te ondoordacht en te uniform. Grote professionele organisaties en kleine organisaties van vrijwilligers worden over één kam geschoren. Wat ons betreft is een beter alternatief dat de gemeente voor kleinere organisaties net als allerlei fondsen gaat werken: wees helder wat je doelen zijn en wat je wilt subsidiëren, laat organisaties daarop aanvragen indienen en laat die aanvragen behandelen door een onafhankelijke commissie. Dat kost minder tijd, is overzichtelijker en als gemeente kan je nog steeds sturen op wat je belangrijk vindt.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter