Nieuws
‘Mogelijke’ geschillen bij snippergroen

De gemeente erkent dat er bij het project snippergroen in de Voorburgse wijk Essesteijn sprake is van ‘mogelijke’ geschillen. Het gaat dan om drie procent van alle gevallen, beweert het Raadhuis. Omgerekend zijn dat zo’n 25 adressen.

Bij het project gaat het om stukjes grond waarvan de gemeente claimt dat bewoners die ten onrechte bij hun tuin of erf hebben getrokken. De gemeente wil  die grond nu ‘schoon’ terugkrijgen. Een alternatief is koop dan wel huur door de gebruiker.

Een werkgroep van bewoners die zich met de zaak bezighoudt stelt echter dat de gemeente geen eigendomsbewijzen kan overleggen. Kaarten op het kadaster zijn te vaag. Luchtfoto’s vormen geen alternatief. Inmiddels heeft de gemeente landmeters de wijk in gestuurd.

In antwoorden op vragen van D66-gemeenteraadslid Jacco van Maldegem stellen B&W nu er alles aan te doen een rechtsgang te voorkomen.

De opmerking dat het project in Essesteijn ‘nagenoeg is afgerond’ nemen B&W terug. ‘Nee, de pilot is nog niet geheel afgerond. Wel is het grootste gedeelte van het oneigenlijk grondgebruik geregeld’ heet het nu

Er is bovendien nog een probleem met eigenaren en gebruikers van huurwoningen. De eigenaren trachten in contact te komen met de huurders over de grond. Alleen als die meewerken kan er iets gebeuren, zo erkennen B&W. De eigenaren dwingen kan niet aangezien zij de grond niet gebruiken, doch de huurders.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter