Nieuws
Bezuinigen geen inzet nieuw subsidiestelsel

Bezuinigen is niet het uitgangspunt van B&W geweest bij het opzetten van een nieuw subsidiestelsel.  De inzet was ook niet om de werklast van de gemeentelijke ambtenaren te verkleinen.

Dat heeft de gemeente laten weten in een Nieuwsbrief over het zogenoemde sociaal domein waarin men zelf 25 vragen over het nieuwe subsidiestelsel van antwoorden heeft voorzien.

Vorige week ontaardde een bijeenkomst met betrokkenen in chaos omdat niemand wist waar het over ging. Betrokken wethouder Astrid van Eekelen verzuchtte daarop dat de gemeente nog veel huiswerk te doen had.

Vanavond praat de gemeenteraad over de plannen. GBLV-fractieleider Frank Rozenberg heeft Van Eekelen eerder naar het huiswerk gevraagd. Hij heeft tot nu toe geen antwoorden gekregen.

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief twitterde GBLV: ‘Waarom liggen deze antwoorden in een Nieuwsbrief al op straat terwijl het college gemeente LV in Zuid-Holland weer verzuimd om de LVGemeenteraad tijdig te informeren?’

B&W stellen minder te willen gaan bepalen en meer te willen samenwerken waardoor kennis en kunde van maatschappelijke organisaties beter tot hun recht komen.

Tegelijk blijven B&W uitmaken wat er gebeurt. Er komen zeven overleggroepen (tafels genoemd) waarin organisaties die op dat terrein actief zijn onder leiding van een ambtenaar vergaderen over wat zij willen doen en hoeveel dat gaat kosten.

Die plannen worden bij B&W ingediend. B&W beslissen dan, mede op basis van het beschikbare geld. Dat doen B&W ook als er binnen de tafels geen overeenstemming wordt bereikt.

B&W stellen ronduit dat zij de regie behouden, alleen wordt die rol op een andere manier vorm gegeven.

Over bezuinigen stelt de gemeente dat de gemeenteraad er jaar bij het behandelen van de zogenoemde ‘kadernota’ (hoofdlijnen voor de begroting van het jaar daar op) blijft uitmaken hoeveel geld er voor subsidies beschikbaar is.

De zeven ‘tafels’ zijn rondom thema’s georganiseerd: opgroeien en opvoeden; talentontwikkeling; zelfredzame inwoner; financiële zelfredzaamheid en taalvaardige inwoner; sociale cohesie; ruimte voor verschillen; levendige leefomgeving.

Dit jaar wordt alleen met organisaties gesproken die al subsidie krijgen. Zij kunnen wel beslissen er ook andere organisaties bij de betrekken, als die een toegevoegde waarde hebben. In 2020 worden de tafels opengesteld voor elke organisatie die belangstelling heeft. Dat geldt ook voor burgerinitiatieven.

De exploitatiesubsidies voor Huygens Hofwijck, Museum Swaensteyn en Ludens Theater staan vast. Daarnaast blijft de gemeente subsidies geven voor activiteiten die buiten de zeven tafels vallen (zie apart nieuwsbericht op deze site).

Het hele stelsel moet medio mei van start gaan mits de gemeenteraad akkoord gaat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter