Nieuws
Nieuw subsidiestelsel niet voor iedereen

De gemeente houdt een aantal activiteiten buiten een nieuw in te voeren subsidiestelsel. Dat blijkt uit een Nieuwsbrief die de gemeente heeft verspreid. Voor deze activiteiten kan men subsidie blijven aanvragen volgens het systeem zoals dat tot nu toe gold. Het gaat dan om:

 • Reddingsbrigade Vlietlanden,
 • Behoud cultuurhistorisch erfgoed,
 • Ondernemersfondsen Huygenskwartier en Leidschendam-Centrum,
 • Onderwijsbegeleiding aandachtsgroepen,
 • Sporten met beperking,
 • Kleine maatschappelijke organisaties,
 • Huishoudelijke ondersteuning Hospice,
 • Amateur kunstorganisaties,
 • Participatieraad,
 • Duurzame ontwikkeling,
 • Buurtbus / Buslijn 47,
 • Bemoeizorg (sociaal-psychiatrische hulpverlening aan mensen die hulp afwijzen),
 • Praktijkondersteuning huisarts jeugdzorg,
 • Noodopvang dakloze gezinnen.

Daarnaast zijn er nog drie andere trajecten om subsidie aan te vragen (dus buiten het nieuwe stelsel om):

 • Projectsubsidie voor initiatieven die vallen onder de noemer ‘levendige leefomgeving’,
 • Subsidie voor bewonersinitiatieven (via Vlietwensen),
 • Subsidie voor Maatschappelijk verantwoord verenigen.
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter