Nieuws
Wethouder kleurt buiten de lijnen

Wethouder Juliette Bouw telt voor de oplossing van het parkeerprobleem in het Leidschendamse Damcentrum, toekomstige parkeerplaatsen mee die buiten het Damcentrum moeten ontstaan. Dit terwijl het parkeerprobleem is berekend op grond van een zogenoemde ‘parkeerbalans’ die exclusief voor het Damcentrum geldt.

De bestuurder rekent op maximaal 70 parkeerplaatsen die gaan ontstaan aan de Venestraat, en nog eens tien op de Bolder. Venestraat en Bolder liggen beiden buiten het Damcentrum en het gebied van de parkeerbalans (een berekening van aanwezig parkeerplaatsen en de vraag er naar). De parkeerbalans is opgesteld voor het gebied tussen de Vliet, Schoorlaan, Oude Trambaan en Plaspoelkade.

Op de vraag waarom de wethouder de parkeerplaatsen buiten het gebied van de parkeerbalans meetelt bij de oplossing van het parkeerprobleem kwam het Raadhuis na lang aandringen met deze verklaring:

‘De parkeerbalans wordt gebruikt om de bouwplannen te toetsen. Hierbij wordt conform de nota parkeernormen de parkeerdruk in het plangebied bepaald. Bij het uitwerken van parkeerbeleidsmaatregelen wordt uiteraard ook gekeken naar de randen buiten het plangebied. Extra capaciteit buiten het plangebied heeft namelijk invloed op de parkeerdruk binnen het plangebied’.

Probleem in het Damcentrum is echter dat alle bouwplannen al vastlagen voordat de parkeerbalans werd gemaakt.

B&W stellen de volgende maatregelen voor die wel binnen het gebied van de parkeerbalans vallen: blauwe zone in parkeergarage Damplein; blauwe zone deel Zaagmolenstraat, 35 extra parkeerplaatsen middenberm Rijnlandstraat, invoering deelauto’s, invoering systeem van parkeersensoren met verwijzing naar vrije parkeerplaatsen aan automobilisten.

Coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie-SGP willen bovendien dat wethouder Bouw een onderzoek gaat doen naar de bouw van een ondergrondse parkeergarage aan de Rijnlandstraat, hoek Oude Trambaan. Volgens ontwikkelaar/bouwer Schouten zou die garage 2,7 miljoen euro moeten kosten. Hoeveel plaatsen de garage krijgt is onduidelijk. De getallen lopen uiteen van 40 tot 44.

Oppositiepartij GBLV hekelt het plan aangezien de kosten per parkeerplaats uiteen lopen van 67.500 tot 61.363 euro. Dat terwijl B&W, gesteund voor de coalitiepartijen, een ondergrondse garage onder Leytse Hof (een ander bouwproject van Schouten) afwijzen vanwege de kosten. Die garage zou 6,2 miljoen euro kosten, voor 100 plaatsen. Dat is dus 62.000 euro per plek.

Vanavond stemt de gemeenteraad op basis van de parkeerbalans over de parkeermaatregelen Damcentrum.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter