Mening
‘Geen selectieve toegang, wel een brug’

Al jaren wordt er door de lokale politici over gesproken: een extra oeververbinding over de Vliet. Die brug ligt er nog steeds niet en een aantal inwoners ziet dit ook liever zo blijven. Twee weken geleden werd er door een aantal tegenstanders van een verplaatste oeververbinding ingesproken tijdens de gemeenteraadvergadering. Zij maakten zich zorgen over de mogelijk toenemende drukte in hun wijk.  De insprekers lieten duidelijk weten dat ze tegen een verplaatste oeververbinding zijn.

Leon de la Croix zat als vertegenwoordiger van het Damcentrum  in de begeleidingsgroep. Hij is de afgelopen dagen door veel mensen benaderd. Ook door inwoners van de wijken die zich nu lijken te roeren. Inwoners die het ‘spook van selectieve toegang’ opnieuw uit de kast zien komen. Net als andere deelnemers van de begeleidingsgroep heeft hij met grote verbazing kennisgenomen van de gang van zaken.

Inmiddels is wel duidelijk dat de grote meerderheid van de inwoners tegen selectieve toegang is. De la Croix: ,,Dit is ook niet zo vreemd. Het zou een stap terug in de tijd zijn. De stadspoorten sluiten voor boeren en buitenlui”, grapt De la Croix. ,,Straks vindt Rijswijk dat het wel erg druk is op de Geestbrug. Gaan zij dan ook de stadspoort sluiten voor inwoners van onze gemeente? Idioot beleid natuurlijk. Een verplaatste oeververbinding alleen is de oplossing niet. Echter wel een stap in de oplossing van de problemen, bovendien verdelen we de pijn.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter