Nieuws
D66-voorman haalt uit naar B&W

B&W hebben een groot probleem met informatievoorziening. Dat zegt D66-fractieleider Jacco van Maldegem. Hij baseert zich daarbij op een aantal ontwikkelingen in de laatste maand.

Zo stelde wethouder Juliette Bouw – ,,Wat mij betreft ten onrechte’’, aldus Van Maldegem – dat de griffie informatie die zij wél had verstrekt zou hebben achtergehouden voor de gemeenteraad. Het ging om informatie over de ontwikkelingen rond het Damcentrum.

Wethouder Nadine Stemerdink leverde de gemeenteraad, na achteraf bleek, onvolledige en onjuiste informatie rond het voornemen gemalen en persleidingen voortaan samen met Pijnacker-Nootdorp en Delft te gaan onderhouden.

De wethouders Jan-Willem Rouwendal en Astrid van Eekelen wisten een zaal vol ontvangers van subsidies in totale verwarring achter  te laten terwijl men hen een nieuw subsidiestelsel zou komen uitleggen.

,,Ik zie een lijn. Er worden gewoon dingen verteld die niet kloppen. Dat is niet de uitgestoken hand die B&W beloofden. De informatieverstrekking is een breder probleem.’’

Dinsdagavond vroegen GBLV en D66 samen in een motie om een actief informatieproces over het onderzoek naar de bereikbaarheid van en de doorstroming in het Damcentrum, inclusief de mogelijke komst van een nieuwe Vlietbrug daar.

Dit omdat die informatievoorziening richting de gemeenteraad nu niet actief gebeurt. In de motie werd geconstateerd dat het achterhouden van informatie geen optie kan zijn in een open bestuursstijl die B&W zeggen voor te staan.

De motie werd met de stemmen van de vier coalitiepartijen tegen, verworpen. Dit ondanks het feit dat verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw aangaf met de motie te kunnen leven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter