De gemeente overtreedt de eigen verordening inzake inspraak bij beleidsvoorstellen door burgers en andere belanghebbenden, door inspraak niet bij elk voorstel mogelijk te maken.

Dat betoogde mevrouw A. Timmer – Van der Hoeven deze week bij de gemeenteraad. Aanleiding vormden een aantal voorstellen die B&W een week voor de gemeenteraadsvergadering naar de raad zonden en waarover, zonder discussie, meteen beslist moest worden.

,,Mensen worden buiten spel gezet’’, aldus mevrouw Timmer. ,,Er is weer geen inspraak mogelijk. U negeert uw eigen verordening. Hoe lang wilt u hiermee doorgaan, meneer de voorzitter?’’ (voorzitter is burgemeester Klaas Tigelaar, red.).

De geldende verordening stamt uit 2006. Daarin staat dat inspraak altijd plaatsvindt behalve als het gaat om: een kleine herziening van een eerder besluit; het bij wet niet is toegestaan; het gaat om uitvoering van regels van een hogere instantie; bij begrotingen/tarieven/belastingen; bij spoedeisende zaken die niet kunnen wachten; als kwetsbare groepen in gevaar komen door langer te wachten.

De gemeenteraad heeft begin 2018 een nieuw vergadermodel ingevoerd waarbij er een ‘beeldvormende raad’ is gekomen. Daar gaan veel zaken die vroeger bij de inspraak aan de orde kwamen, nu heen.

,,Maar dat nieuwe vergadermodel is een experiment. En de oude inspraakverordening  is nooit ingetrokken’’, aldus mevrouw Timmer.

Zij wees er ook op dat er onder de ‘beeldvormende raad’ meerdere vergaderingen tegelijk kunnen plaatsvinden waarvan geen verslaglegging plaatsvindt. Daardoor wordt inspraak verder ondergraven.

,,Ik ben er spinnijdig over. Er worden trucjes toegepast. De gemeenteraad wordt aangestuurd op basis van onwaarheden. Dat kan leiden tot integriteitsschendingen’’, stelde mevrouw Timmer.

Burgemeester Klaas Tigelaar reageerde niet inhoudelijk op haar opmerkingen. Hij zei slechts er bij haar op te zullen terugkomen. ,,Dan bent u te laat’’, reageerde mevrouw Timmer bits.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter