Nieuws
Kunstmatige plensbui op de Broekweg

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben bij de Broekweg in Leidschendam maatregelen genomen om wateroverlast bij hevige regenval in de toekomst te voorkomen. Die werkzaamheden zijn onlangs afgerond. Op maandag 15 april is er daarom een feestelijke oplevering samen met bewoners en wethouder Nadine Stemerdink. Er wordt een flinke regenbui nagebootst die laat zien hoe het hemelwater voortaan wordt afgevoerd. Dat gebeurt maandag vanaf 15.30 uur. Men verzamelt bij Wijkcentrum t Koophuis, aan de Piet Heinstraat 39

Een aantal woningen aan de Broekweg ligt lager ten opzichte van de straat. Tijdens stevige buien is  in een aantal woningen water gelopen. Bij hevige regenval is de capaciteit van de riolering beperkt. Het hemelwaterriool is daarom vervangen en vergroot. Daarnaast is er een extra verbinding gemaakt dat hemelwater afvoert naar de sloot. Ook is er in de straat een goot aangelegd waardoor regenwater afstroomt naar de nabijgelegen sloot. Hemelwater komt zo niet in het afvalwaterriool maar komt ten goede aan de lokale waterhuishouding. Daarmee is het een duurzame oplossing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter