Nieuws
Subsidies zijn bekend

B&W hebben wel degelijk een idee over de subsidiebedragen die zij in een nieuw subsidiestelsel voor 2020 willen gaan hanteren.  Dat blijkt uit antwoorden op vragen van GBLV-fractieleider Frank Rozenberg. Tijdens een dinsdagavond gehouden gemeenteraadsdebat wekte wethouder Jan-Willem Rouwendal de indruk dat de subsidiebedragen nog bepaald moesten gaan worden. Bedragen noemde hij niet.

In het nieuwe stelsel willen B&W gaan werken met overleggroepen (tafels) rond zeven thema’s: Opgroeien en opvoeden, Talentontwikkeling, Zelfredzame inwoner, Financiële zelfredzame en taalvaardige inwoner, Sociale cohesie, Ruimte voor verschillen en Levendige leefomgeving.

De overleggroepen bestaan uit organisaties en instellingen die nu al subsidie krijgen. Zij moeten zelf plannen gaan ontwikkelen per gebied waarover zij praten. Daarbij moeten zij ook gaan samenwerken.

Voor Opgroeien en opvoeden in 3,6 miljoen euro uitgetrokken; voor Talentontwikkeling 2,7 miljoen; voor Zelfredzame inwoner 2,7 miljoen; voor Financiële zelfredzaamheid en taalvaardigheid 815.000 euro; voor Sociale cohesie 1,6 miljoen; voor Ruimte voor verschillen 67.000 euro en voor Levendige leefomgeving 578.000 euro.

Daarnaast zijn er nog éénmalige subsidies voor het Erfgoedpodium, de projecten Kunst en cultuur en Cultuureducatie van tezamen 13.700 euro. Voorts is er een subsidiepot ‘Overige’ (599.000 euro) en ‘Overige maatschappelijke organisaties’ (756.000 euro). Voor Peuteropvang is 768.000 euro beschikbaar.

In  totaal een bedrag van 13,5 miljoen euro. Dat komt vrijwel overeen met de subsidielijst 2019 die B&W eind 2018 openbaarden. Daarin stonden subsidies ter waarde van 13,7 miljoen euro. Dinsdagavond bleek in de gemeenteraadsvergadering dat een meerderheid van de fracties niet veel voelt voor het opzetten van een tafel Levendige leefomgeving (vooral cultuursector). In de 578.000 euro voor die ‘tafel’ zitten overigens ook exploitatiesubsidies voor de twee Voorburgse musea en Theater Ludens.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter