Na de verkiezingen van 20 maart zijn de 11 fracties in de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland (waar Voorburg onder valt) gekozen. Samen vormen zij het Algemeen Bestuur. De fractievoorzitters hebben bij hun installatie een gezamenlijke verklaring afgegeven om de komende periode aan de slag te gaan als een krachtig en collegiaal bestuur. Een volgende stap is om te komen tot een Bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode van 4 jaar. De fractievoorzitters hebben er voor gekozen om te komen tot een breed gedragen gezamenlijk bestuursakkoord. Daarbij worden ze niet ondersteund door een informateur of een formateur, maar door een facilitator die dit proces begeleidt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter