Nieuws
Gemeente moet praten over CO2-reductie in verkeer

De gemeenten in de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen de uitstoot van broeikasgassen (CO2)  door het verkeer met 30 procent verminderen. Daartoe zijn methoden en maatregelen uitgedacht. Die worden nu voorgelegd aan de gemeentebesturen. Dit najaar moet duidelijk zijn wat elke gemeente wil en kan doen.

In opdracht van de 23 gemeenten zijn 40 mogelijke maatregelen onderzocht die zorgen voor minder uitstoot van CO2 door het verkeer. Ze zijn te beschouwen als een menukaart. De menukaart legt mogelijkheden voor zoals het aanleggen van fietspaden of het omzetten van het gemeentelijk wagenpark naar uitstootvrije voertuigen.

Een andere mogelijkheid is bij het aanbesteden van grond-, water- en wegwerkzaamheden het gebruik van schone werkvoertuigen te stimuleren. Martina Huijsmans (MRDH): ,,De ene gemeente is de andere niet. Het uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s bijvoorbeeld zal in de ene gemeente makkelijker op draagvlak kunnen rekenen dan in een andere gemeente. Kijk wat mogelijk en wenselijk is om bij te dragen aan de doelstelling van 30 procent. Iedere gemeente bepaalt dit, in overleg met de raad, zelf.”

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter