De protestantse gemeente Voorburg is van plan om de Oude Kerk aan de Herenstraat voor één zondag te verlaten. Momenteel bestudeert men de mogelijkheid van een openluchtdienst tijdens het festival A  Walk in the Park. Dit wordt op 24, 25 en 26 mei gehouden in park Vreugd en Rust, Voorburg. De kerkeraad legt uit waarom men die zondag naar buiten wil: ,,Om meer vorm te geven aan ons verlangen als kerk meer zichtbaar te zijn in de samenleving, is het plan opgevat om als Protestantse Gemeente Voorburg een openluchtdienst te houden in het park. Er zijn nu gesprekken met de organisatie van dit festival en een voorbereidingsgroepje is bezig te inventariseren wat nodig is om deze dienst te kunnen houden. Als het allemaal lukt (er is dus een klein voorbehoud), is er op zondag 26 mei een openluchtdienst in Park Vreugd en Rust en zal de Oude Kerk die zondagmorgen gesloten zijn.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter