Nieuws
Vragen over informatievoorziening B&W

Onlangs haalde D66-fractieleider in de gemeenteraad, Jacco van Maldegem, in een vergadering hard uit naar B&W in verband met de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Die mondelinge uithaal heeft hij nu laten volgen door een groot aantal vragen aan B&W.

Zo wil het gemeenteraadslid van B&W horen of men het met hem eens is dat het Raadhuis steeds vaker steken laat vallen bij de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Ook wil hij een antwoord op de vraag of onjuiste dan wel onvolledige informatie te wijten is aan ambtelijke fouten, politieke keuzes, contact tussen B&W en griffie of alleen aan de griffie.

Volgens D66 dienen B&W de gemeenteraad altijd tijdig en volledig te informeren over zaken relevant voor die gemeenteraad. Daaronder vallen volgens Van Maldegem ook cijfers, rapporten van overlegorganen en data waarop iets moet zijn afgerond, ingeleverd of beslist.

Het raadslid stelt dat de gemeenteraad voor een goed functioneren sterk afhankelijk is van de informatievoorziening die men van B&W krijgt. Van Maldegem vraagt welke maatregelen B&W gaan nemen om de gemeenteraad altijd juist en volledig te informeren. Dat laatste betrekt hij ook op informatie van de gemeente aan burgers, ondernemers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter