De kraan werd even helemaal opengedraaid, om te bewijzen dat de ergste regenbuien nu geen schade meer zullen aanrichten. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben in de Broekweg in Leidschendam maatregelen genomen om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Om te vieren dat de werkzaamheden zijn afgerond werd een flinke regenbui nagebootst die laat zien hoe het hemelwater voortaan wordt afgevoerd.

Een aantal woningen aan de Broekweg ligt lager ten opzichte van de straat. Tijdens stevige buien is daar in een aantal woningen water gelopen. Bij hevige regenval is de capaciteit van de riolering beperkt. Het hemelwaterriool is daarom vervangen en vergroot. Daarnaast is er een extra verbinding gemaakt dat hemelwater afvoert naar de sloot. Ook is er in de straat een goot aangelegd waardoor regenwater afstroomt naar de nabijgelegen sloot. Hemelwater komt zo niet in het afvalwaterriool maar komt ten goede aan de lokale waterhuishouding. Daarmee is het een duurzame oplossing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter