Nieuws
Nieuwe opzet vervoer hulpbehoevenden

De opzet van het zogenoemde ‘doelgroepenvervoer’ – aangepast vervoer voor mensen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen vervoer dan wel openbaar vervoer – wordt veranderd. De kwaliteit van de dienstverlening komt centraal te staan.

Dat hebben B&W de gemeenteraad bericht. Sinds 2015 werd er met negen gemeenten in de regio Haaglanden samengewerkt inzake het doelgroepenvervoer. In 2017 kreeg men echter onderling ruzie. Pas eind 2018 werd besloten de zaak weer op te starten maar dan in gewijzigde vorm.

Leidschendam-Voorburg gaat mee doen aan een onderzoek naar gebruik van de OV-chipkaart in Regiotaxi; een betere aansluiting van Regiotaxi op openbaar vervoer realiseren; een pool van vrijwilligers en professionals vormen ter begeleiding van mensen met een beperking; het verbeteren van kennis over openbaar vervoer bij ouderen en mensen met een beperking.

De ruzie ging over de mate waarin eerder afspraken dwingend dan wel vrijwillig waren. Daarnaast verzette Leidschendam-Voorburg zich tegen een centrale organisatie van het vervoer waardoor lokale kennis over bijvoorbeeld gebruikers verloren zou gaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter