In de Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Den Haag wordt de komende tijd veel grondwerk in het zuidelijk gebied verricht. Daarbij horen onder meer het ontgraven van de zogenoemde ‘vingers’ in het landschap en de watergang parallel aan de Zoetermeerse Rijweg.

Ook in het bergingsgebied gaat de aannemer door met voorbereidingen en grondwerk, zodat de voorbelasting (oftewel de extra grond die is aangebracht om de zetting van de ondergrond te versnellen) in de drogere periode van de zomer kan worden vervangen door kades. Voorbelasting zorgt voor minder grondzakkingen na de bouw van de kade.

In de afgelopen periode is zowel bij de Limietsloot als de Ringsloot grond aangevoerd voor de opbouw van de kades. Deze grond is afkomstig uit het zuidelijk gebied en het bergingsgebied. Een deel van de grond wordt ter hoogte van de Limietsloot op hoger gelegen ruggen (langgerekte landvormen) geplaatst om te drogen. Voor het inlaatwerk naar de Limietsloot is inmiddels een klepstuw aangevoerd en in het kunstwerk gehangen.

In Stompwijk zijn de afgelopen periode niet veel werkzaamheden uitgevoerd. Als alle interne voorbereidingen rond zijn zullen deze werkzaamheden op korte termijn starten. Op zaterdag 15 juni organiseert de aannemer een open dag in het kader van de Dag van de Bouw. Deze dag zijn er naast rondleidingen nog veel meer activiteiten rondom het project de Nieuwe Driemanspolder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter