Nieuws
Nieuw afvalsysteem blijft vooralsnog uit

Een nieuw afvalsysteem waarbij inwoners zaken als plastic, metaal, papier en groenafval zelf scheiden voor ophaal aan huis, en restafval wegbrengen naar ondergrondse containers (Het Nieuwe Inzamelen (HNI), wordt vooralsnog niet in de gemeente ingevoerd.

Dat hebben B&W besloten naar aanleiding van een evaluatie van HNI in Voorburg-Midden. Daar bestaat het systeem sinds oktober 2017. B&W willen nu per wijk gaan bespreken welk afvalsysteem het beste kan worden ingevoerd afhankelijk van bebouwing en bevolkingssamenstelling. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen die snel in te voeren zijn.

Uit de evaluatie is gebleken dat de hoeveelheid restafval per inwoner van Voorburg-Midden tussen 2016 en 2018 met 36 procent is gedaald. In de hele  gemeente was die daling elf procent. In Voorburg-Midden wonen ongeveer tien procent van alle mensen in de gemeente.

De inzameling van grondstoffen (plastic, metaal, papier, groenafval) is sterk gestegen. Die zitten ook veel minder in het restafval al bestaat datzelfde restafval nog wel voor 34 procent uit groenafval.

In Voorburg-Midden geven de inwoners Avalex een 5 als cijfer voor de service; in de hele gemeente is dat 5,6. Met name bij de invoering van HNI waren er veel klachten. Die zijn sindsdien wel afgenomen. De kosten van HNI zijn hoger uitgevallen dan voorzien. Hoe veel meer zeggen B&W niet.

Volgens B&W is het verminderen van restafval door HNI geslaagd, maar in onvoldoende mate. De service van Avalex moet omhoog door tijdig legen van containers en zorgen dat er genoeg  zijn. Bovendien moet de communicatie verbeteren.

Avalex zelf beoordeelt HNI in Voorburg-Midden als ‘licht positief’. De hoeveelheid restafval is ‘significant’ afgenomen, stelt de onderneming. Men erkent dat de service en de communicatie beter moeten.

Volgens Avalex zijn extra acties nodig om het scheiden van afval verder te verbeteren en de hoeveelheid restafval per inwoner verder te verlagen. De ervaringen in Voorburg-Midden bieden daarvoor een goede basis om op voort te bouwen, stelt het afvalbedrijf.

Onder de vorige coalitie was al begonnen met voorbereidingen om HNI ook in andere wijken in te voeren. De huidige coalitie  stopte daarmee in afwachting van de evaluatie van het systeem in Voorburg-Midden.

Met ingang van dit jaar voerden B&W wekelijkse afvalinzameling bij laagbouwwoningen in. Dat was eens per twee weken. De wekelijkse inzameling geldt voor twee jaar. Kosten 1 miljoen euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter