Door de groei van internationale organisaties in Den Haag krijgt de lokale economie een impuls. De verwachte groei moet 4000 nieuwe banen creëren. Dit staat in de nieuwe conceptgebiedsvisie voor de Internationale Zone die door de Haagse wethouders Saskia Bruines en Boudewijn Revis is gepresenteerd. Het stadsbestuur wil meer groen en buitenruimte als onderdeel van veiligheidsmaatregelen in het gebied. Ook de kwaliteit van het groen moet verbeteren. Rondom het Vredespaleis, Congresgebouw en de Frederikkazerne liggen kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Verder zijn er plannen voor sneller openbaar vervoer en nieuwe routes voor de wandelaar, de fietser en de automobilist.

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. De Internationale Zone is belangrijk voor de economie van Den Haag. Nieuwe organisaties willen zich er vestigen en bestaande organisaties breiden zich uit. Het afgelopen jaar zijn er in Den Haag 60 nieuwe internationale organisaties bijgekomen. De gemeente heeft onderzocht hoe ze de groei van deze internationale organisaties kunnen faciliteren, met behoud van karakteristieke wijken en het vele groen. Er is ook gekeken naar wat het gebied nog meer nodig heeft voor haar inwoners, zoals extra woningen, openbaar vervoer, groen en voorzieningen. Het gebied strekt zich over een groot deel van de stad: van Benoordenhout tot het Gemeentemuseum.

Saskia Bruines: ,,De Internationale Zone is het visitekaartje voor Den Haag als internationale stad van de thema’s Vrede en Recht. Deze thema’s zijn een belangrijke motor voor economische groei en innovatie. De groei van de Internationale Zone zorgt niet alleen voor nieuwe banen, maar leidt ook tot sociale vernieuwingen in de stad.” Collega Revis vult aan: ,,Door de uitbreiding van de internationale zone met bijbehorende internationale boulevard rond de Raamweg komt er extra ruimte voor een levendig economisch gebied waar de groeiende internationale organisaties straks terecht kunnen.” (foto gemeente Den Haag/Frank Jansen)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter