Mening
Blog: Afval

Tot medio 2018 kende Leidschendam-Voorburg een coalitie bestaande uit GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Dit verbond zette een nieuw afvalbeleid in. Dat bestond uit twee onderdelen.

Ten eerste werd het wekelijks ophalen van restafval vervangen door een tweewekelijks gebeuren. Ten tweede werd in 2017 in Voorburg-Midden een nieuw systeem ingevoerd. Dat hield in dat bewoners zelf zaken als plastic, metaal, papier en groenafval uit hun overige afval moesten scheiden. Die spullen werden dan door Avalex opgehaald. Restafval moest men zelf gaan wegbrengen naar ondergrondse containers.

De ‘afvalrevolutie’ kende veel problemen. Avalex bleek er helemaal niet klaar voor. Er waren onvoldoende containers en als die er al waren zaten ze vaak vol. De communicatie richting de inwoners was slecht. De revolutie werd een chaos. De afvalbergen op straat werden met de dag groter. Net als het gemor onder de bevolking.

De VVD speelde daar in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing van maart  2018 handig op in. Met het CDA in de aanhangwagen. Zoals bekend zitten VVD en CDA nu in een coalitie met PvdA en ChristenUnie-SGP. En zie daar, binnen een jaar is het ‘oude’ afvalbeleid in de prullenbak beland.

Het tweewekelijks ophalen van restafval is vervangen door een wekelijks ophaal, tenminste daar waar laagbouwwoningen staan. En het systeem van Voorburg-Midden wordt, ondanks aanwijsbare successen, niet meer in de rest van de gemeente ingevoerd. In plaats daarvan wordt per wijk gekeken welk afvalsysteem het beste is. Het soort woningbouw (hoog/laag) en de bevolkingssamenstelling (alleenstaande ouderen of juist gezinnen met kinderen) gaan daarbij een rol spelen.

Nu is de gemeente mede-eigenaar van Avalex. En die onderneming doet alles wat een gemeente vraagt. Mits er maar betaald wordt door de gevraagde diensten. Het weer wekelijks ophalen van restafval kost in 2019 en 2020 in totaal één miljoen euro. Kosten die de inwoners van Leidschendam-Voorburg moeten dragen. Dat de Kliko’s voor restafval nu vrijwel leeg zijn maakt kennelijk niets uit.

Door het nieuwe afvalsysteem is de hoeveelheid restafval in Voorburg-Midden met 36 procent gedaald in de periode 2016 – 2018. In de rest van de gemeente was dat maar elf procent. De daling ging gepaard met een forse toename van de hoeveelheden gescheiden materialen. Kortom: het systeem lijkt te werken.

Nu is Voorburg-Midden een wijk met een zeer gemengde bevolking en diverse bouwtypen. Als het systeem daar werkt – in de wijk woont tien procent van de totale bevolking van de gemeente – zal het elders toch ook wel werken. Dat is toch een redelijke veronderstelling.

Zo niet voor de coalitie. Het wiel moet kennelijk opnieuw worden uitgevonden. Tegen, opnieuw, hogere kosten. Al wordt angstvallig verzwegen hoe hoog die kosten dan wel worden en wie ze moet gaan betalen.

Vreemd genoeg claimt de coalitie, ondanks de genomen maatregelen, dat de burgers méér moeten gaan scheiden. De hoeveelheid restafval moet en zal omlaag. Daarbij wordt verwezen naar het beleid van de rijksoverheid: 75 procent scheiden en maximaal 100 kilo restafval per persoon in 2020.

Voor Leidschendam-Voorburg nu al onhaalbaar. In 2018 stond de hoeveelheid restafval per persoon op 209 kilo. Een halvering daarvan binnen een jaar is een utopie. Behalve in Voorburg-Midden (!). Daar was de hoeveelheid restafval per persoon in 2018 nog maar 115 kilo. Maar ja, daar wil de coalitie niets van weten.

Terwijl het afvalbeleid van de vorige coalitie wordt afgebroken is er geen concreet plan voor de toekomst. Het weer wekelijks ophalen van restafval is maar voor twee jaar bedoeld in afwachting van een blijvende ‘oplossing’. Er wordt dus tijd gekocht. Letterlijk voor 1 miljoen euro.

Hetzelfde geldt voor het niet verder invoeren van het afvalsysteem uit Voorburg-Midden. Door per wijk te gaan praten en studeren gebeurt er feitelijk niets. Bovendien geeft de coalitie niet aan hoe lang dat praten en studeren dan wel moet gaan duren. Met andere woorden: wanneer men denkt wél een nieuw systeem te kunnen invoeren.

Hoe diep de ideeënarmoede zit blijkt wel uit een tweetal mededelingen zijdens de coalitie. Ten eerste roept men burgers die ‘slimme ideeën’ hebben op die te melden zodat die wellicht ook snel doorgevoerd kunnen worden. En ten tweede gaat men met Avalex de ontwikkelingen in afvalland nauwkeurig volgen zodat het beleid mogelijk tijdig kan worden bijgesteld.

Bij de verkiezingen beloofden vrijwel alle partijen lagere lasten aan de inwoners. Op 1 januari ging alleen de afvalstoffenheffing al met tientjes omhoog. Wedden dat dat op 1 januari 2020 weer gaat gebeuren?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter