,,Duurzaamheid, dat gaan we natuurlijk doen”, zegt wethouder Astrid van Eekelen. Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zet voor de komende jaren in op de doelgerichte lokale aanpak. Van Eekelen: ,,Heel veel inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties willen meedenken maar ook vooral meedoen aan het duurzamer maken van onze lokale samenleving. Met dit brede draagvlak ben ik heel blij. We hebben elkaar hard nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

In het uitvoeringsprogramma staan onder meer de volgende ambities:

  • ontwikkelen van een lokale energiestrategie, warmtevisies en wijkaanpakken;
  • mogelijk maken voor woningeigenaren om tegen lage rente gebruik te maken van een duurzaamheidsfonds om woningen te verduurzamen;
  • continuering WoonWijzerWinkel met duurzaamheidsmakelaars die als officieel energieloket onze inwoners kunnen helpen bij vragen over duurzame maatregelen in en om het huis;
  • onderzoek naar innovatie van de mogelijkheden voor het inzamelen van afval;
  • op aanvraag uitbreiden van laadpalen voor elektrische auto’s;
  • versterken van het fietsnetwerk door veilige en comfortabele fietspaden;
  • vergroenen van daken, schoolpleinen, tuinen en straten.

,,Geen wijk of winkelcentra is in onze gemeente hetzelfde, daarom zetten we in op de wijkgerichte aanpak. Juist de mensen die daar wonen en werken kennen de wijk en weten welke aanpak het beste werkt. We staan voor de ambitie om in 2050 een duurzame gemeente te zijn die CO2-neutraal en klimaatbestendig is. Om dat te realiseren moeten we nu beginnen”, aldus Van Eekelen. De gemeente organiseert voor de zomer een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden die met hun woning, bedrijfspand of clubgebouw willen inzetten op verduurzaming, op wat voor manier dan ook.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter