De aanvoer van zand voor de voorbelasting van de Veenpoldersweg (nieuwe verbindingsweg) bij Stompwijk gebeurt vanaf heden weer langs de gebruikelijke route over de N206 en Westeinderweg. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft hiervoor toestemming gegeven. Er wordt een extra pompinstallatie nabij het gemaal geplaatst voor de afvoer van overtollig water. Vanwege grondverzakkingen op de Westeinderweg kon deze weg sinds 10 april tijdelijk niet gebruikt worden voor de aanvoer van zand. Er werd gebruik gemaakt van een alternatieve aanrijroute via de Stompwijkseweg en de Huysitterweg. Voordat de aanleg van de Veenpoldersweg begint, wordt het tracé voorbelast. Het tracé wordt met zand opgehoogd om voldoende draagkracht voor de weg te krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter