Nieuws
Zes thema’s in onderwijsbeleid

Wethouder Juliette Bouw heeft zes thema’s bepaald die de lokale educatieve agenda in de periode 2019-2022 gaan beheersen.  Die agenda zal formeel op 8 mei worden gepresenteerd.

De thema’s zijn: gelijke kansen; verbinden passend onderwijs met jeugdhulp; uitval in het onderwijs voorkomen; stimuleren van een brede ontwikkeling van kinderen inclusief Integrale kindcentra; nadruk op doorgaande leerlijnen; betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

In het onderwijs moet elk  kind ongeacht afkomst of situatie thuis kansen krijgen, stelt Bouw. Kinderen moeten zich naar hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Zij wil starten met een voorschoolse educatie voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Om uitval in het onderwijs voor te zijn wil Bouw sneller signalen over problemen rond het kind of het gezin opvangen. Daartoe moeten onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en maatschappelijk werk beter samenwerken. Er  moet ook een preventief aanbod voor de jongeren komen.

Voor de brede ontwikkeling van kinderen moeten scholen, kinderopvang, culturele instellingen en sportverenigingen gaan samenwerken aan naschoolse activiteiten. Bij doorgaande leerlijnen denkt Bouw aan een betere aansluiting van vervolgonderwijs op de kennis en kunde van het kind zelf. Op dit punt moet de informatievoorziening aan kind en ouders/verzorgers beter.

Bij de relatie onderwijs en arbeidsmarkt wijst Bouw op de noodzaak in het onderwijs meer aandacht te besteden aan zaken als automatisering en robotisering.

De wethouder wil per jaar een uitvoeringsagenda gaan vaststellen. Met daarvoor worden twee stuurgroepen opgezet, beiden onder haar leiding: voor kinderen tussen 0 en 12 jaar, en voor kinderen boven de 12.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter