Annette de Boer is benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij de gemeenschappelijke regeling GGD-Veilig Thuis Haaglanden en directeur uitvoeringsorganisatie GGD bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag. Net als vertrekkend directeur Ton van Dijk krijgt zij de leiding over GGD Haaglanden, over de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer. De Boer start per 3 juni 2019. De Boer is van oorsprong epidemioloog. De laatste 7 jaar was ze adviseur bij Berenschot. Zij deed opdrachten op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. Ook werkte zij voor departementen, GGD’s en zorginstellingen. GGD Haaglanden, GHOR en de geneeskundige meldkamer werken voor 9 gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter