Nieuws
Extra maatregelen nodig bij nieuwe Vlietbrug

De bouw van een nieuwe Vlietbrug in Leidschendam ontlast Leidschendam Centrum maar levert elders extra drukte en filevorming op. Om die effecten te bestrijden zijn extra maatregelen nodig. Met name een selectieve toegang voor automobilisten van het omliggende gebied.

Dat is gebleken uit een studie die de Antea Groep voor de gemeente doet over de bereikbaarheid van en doorstroming in Leidschendam Centrum. Het gaat dan met name over het verkeer dat via de Sluisbrug gaat. Volgens gegevens uit 2016 rijden er 10.000 auto’s per dag over die brug. Dat leidt tot filevorming. Twintig procent van de auto’s is doorgaand verkeer.

Door de Wijkerlaan en Rembrandtlaan in Voorburg in te richten als schoolzone, het Damplein veiliger te maken, borden te plaatsen dat de Sluisbrug open is en verkeerslichten beter af te stellen, kan het aantal auto’s op de Sluisbrug naar 8600 per dag dalen (op de Wijkerbrug naar 7400).

Dat is echter niet genoeg. De gemeente wil naar 5000 tot 6000 auto’s per dag op de Sluisbrug. Door selectieve toegang – waarbij alleen automobilisten die perse in het omliggende gebied moeten zijn nog over de bruggen mogen – zakt het aantal wagens op de Sluisbrug naar 6900 per dag; op de Wijkerbrug naar 6000. De filevorming daalt met ruim 30 procent.

Met de aanleg van een nieuwe Vlietbrug waarbij verkeer alleen van west naar oost kan rijden (de stad uit) zakt het aantal auto’s op de Sluisbrug naar 4900 per dag (via die brug mag men alleen nog de stad in). Er gaan dan echter meer auto’s via de Wijkerbrug rijden. Ook is er een grote verkeerstoename op Koningin Julianaweg/Voorburgseweg, Oude Trambaan alsmede in de Rijnlandstraat. Die effecten worden in combinatie met selectieve toegang wel veel minder.

Een nieuwe Vlietbrug met rijbanen de stad in en uit doet het aantal auto’s per dag op de Sluisbrug dalen naar 6200; op de Wijkerbrug naar 6700. Er komt wel beduidend meer verkeer op de Koningin Julianaweg/Voorburgseweg, Oude Trambaan alsmede in de Rijnlandstraat. Er ontstaan meer files. Die effecten worden in combinatie met selectieve toegang wel minder, met name op de Wijkerbrug (5500 auto’s per etmaal).

Het invoeren van tweerichtingsverkeer op de Oude Trambaan helpt niet. Dat trekt veel meer verkeer en zorgt voor meer filevorming; met en zonder nieuwe brug.

De aanleg van een nieuwe brug zorgt voor problemen op de Vlietweg en Noordelijke verbindingsweg (naar N14 en A4). Daar ontstaan extra files. Daar kan iets aan gedaan worden door een nieuwe afslag naar bedrijfsterrein Overgoo te maken op de Noordelijke verbindingsweg en een geheel nieuwe kruising te maken tussen Noordelijke verbindingsweg/Vlietweg/nieuwe brug. De nieuwe brug verschuiven kan niet.

Antea kijkt nog naar de effecten van alle voorstellen op luchtvervuiling en geluidhinder. Verder wordt erop gewezen dat gerichte maatregelen ter promotie van openbaar vervoer en fietsen het autogebruik met 2 procent kunnen doen dalen. Indien gekozen wordt voor een nieuwe brug met éénrichtingsverkeer zouden de stoplichten bij de Sluisbrug weg kunnen. Ook dat scheelt.

B&W willen komende maand een globale berekening leveren van de kosten voor een nieuwe brug en alle aanvullende maatregelen alsmede een lagere opbrengst van grondverkopen voor woningbouw in Klein Plaspoelpolder. Door dat gebied (Vliet/Zocherstraat/Oude Trambaan/Plaspoelkade) komt de op de brug aansluitende weg.

Alles is erop gericht de gemeenteraad in juli te laten beslissen over de te nemen maatregelen. Onder het vorige college van B&W werd besloten de nieuwe brug niet te bouwen vanwege de kosten en de negatieve effecten voor andere woonwijken. Aan dat besluit lagen een drietal studies ten grondslag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter