De gemeente heeft in de persoon van wethouder Astrid van Eekelen een overeenkomst getekend voor de plaatsing van 208 zonnepanelen. Die komen op de sporthal aan de Delflandlaan in Voorburg. De coöperatie Zon op Leidschendam-Voorburg zal deze panelen financieren, plaatsen en exploiteren voor de komende 15 jaar. Namens de coöperatie tekenden Herbert Carbière en Rob Kniesmeijer. Met de installatie wordt de emissie van 27 ton CO2 per jaar vermeden. De installatie kan in principe 25 jaar mee en dan is de CO2-besparing in totaal 675 ton. Dat is een bescheiden, maar welkome bijdrage aan een groene gemeente en een beter klimaat.

De gemeente heeft het bij de bouw van de sporthal mogelijk gemaakt dat op het dak van de sporthal een zonnestroominstallatie geplaatst wordt. Een aantal inwoners hebben daarop een coöperatie opgericht die deze installatie voor tenminste 15 jaar zal exploiteren. De coöperatie maakt gebruik van de landelijke postcoderoosregeling; de leden van de coöperatie kunnen op basis van deze regeling de energiebelasting over hun elektriciteitsverbruik thuis terugvragen.

Als er ondernemers of inwoners zijn die hun dak ter beschikking willen stellen voor een volgend project, dan kunnen zij contact opnemen met de coöperatie (zonoplv@zonopnederland.nl).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter