Nieuws
Studie naar wonen en werken op Appelgaarde

De gemeente gaat een ontwikkelvisie maken voor het pand Appelgaarde 2-4 en de directe omgeving van station Mariahoeve. De gemeente en beleggingsmaatschappij Appelgaarde B.V. hebben overeenstemming bereikt over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Leidschendam-Voorburg wil bouwen om aan de vraag naar woonruimte binnen de gemeente te kunnen voldoen. Er is tevens vraag naar ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. De locatie leent zich uitstekend voor deze combinatie door de ligging naast het station. De studie moet uitwijzen of een dergelijke ontwikkeling hier inderdaad haalbaar is.

REB Projects B.V., de ontwikkelaar binnen Appelgaarde B.V., heeft in de achterliggende periode document opgesteld, waarin de wensen en opmerkingen van omwonenden, eigenaren en andere belanghebbenden zijn opgenomen. De gemeente gebruikt dit document om de ontwikkelvisie te maken, waarin de uitgangspunten voor een toekomstige gebiedsontwikkeling komen te staan. Dit gebied is groter is dan alleen de locatie Appelgaarde 2-4. De gemeente denkt aan het upgraden van de stationsomgeving, het realiseren van (sociale) woningbouw, ruimte voor economische activiteiten en het verbeteren van de leefomgeving.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter