Tien inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn gisteren gedecoreerd. Het merendeel van hen kreeg de Koninklijke Onderscheiding in het gemeentehuis opgespeld door burgemeester Tigelaar. Het zijn:

De heer R.H.M. Bergen uit Voorburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) De heer Bergen ontvangt zijn onderscheiding voor zijn inzet als penningmeester bij turnvereniging S.O.S. Voorburg. Ook was hij jarenlang coördinator van de Grote Clubactie. Hij is bestuurslid van de commissie Bouw Turnhal, waarbij hij grotendeels verantwoordelijk was voor de realisatie van de turnhal. Bij scoutingvereniging Jacob/Andreasgroep maakte de heer Bergen zich sterk voor onder meer een digitale ledenadministratie.

De heer M.C. Bransz uit Leidschendam (Lid in de Orde van OranjeNassau) Meneer Bransz is sinds 1990 als vrijwilliger actief op financieel gebied. Bij Volleybalvereniging GSC was hij penningmeester. Ook is hij vrijwilliger bij de Stichting Woej door inwoners te helpen bij schuldhulpverlening. Hij doet de administratie voor de vervoersdienst en is lid van de vrijwilligersraad. Bij de Stichting Wandelnet is hij penningmeester en ook bij de Stadstuin Rusthout, waar hij eveneens lid is van het bouwteam.

De heer W.C. Choy uit Voorburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) De heer Choy was jarenlang voorzitter van de vereniging ondernemend Oud Voorburg. Hij was meerdere jaren actief als secretaris voor het MKB Leidschendam-Voorburg en was bestuursvoorzitter bij de Stichting Museum Swaensteyn. Al meer dan 25 jaar is hij lid van de technische commissie en trainer bij The Arts Society én baancommissaris bij de vereniging Vlietzeilers. Tot slot is hij bestuurslid bij de stichting Vrienden van het Carillon voor de Oude Kerk in Voorburg.

Mevrouw C.C.M. Lipman-Den Elzen uit Leidschendam (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) Mevrouw Lipman kan door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig zijn bij de lintjesregen. De uitreiking vindt op een later moment plaats in kleine kring. Mevrouw Lipman is al jarenlang zeer actief als vrijwilliger bij WoonZorgCentrum Haaglanden, locatie De Prinsenhof. Zij is de spin in het web bij veel activiteiten in het verzorgingshuis en bezoekt alleenstaande cliënten. Ook is zij fietsbuddy voor bewoners die nog nauwelijks buiten komen. Zij neemt hen mee op een duo-fiets voor een fietstochtje.

De heer W.H. Keijzer uit Voorburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) De heer Keijzer was 30 jaar lang bestuurder van het kerkbestuur van de wijkgemeente van de Koningkerk. Hij is dirigent bij drie verschillende koren en helpt, waar hij kan, altijd mensen die dat nodig hebben. Hij adviseert Stek, de uitvoeringsorganisatie voor stad en kerk in Den Haag. Al meer dan 10 jaar is hij initiatiefnemer en stimulator van de maandelijkse lunchconcerten in de Koningkerk. Daarnaast organiseert hij de maandelijkse ‘Maaltijdplus’-ontmoeting in buurt- en kerkhuis De Paardenberg en doet hij al jaren de voorbereiding voor de 4-mei-viering voor de kerk, als lid van de werkgroep van de Raad van Kerken.

De heer J.N. Nahon uit Voorburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) De heer Nahon ontvangt de onderscheiding uit handen van de Minister van Defensie in Den Haag. Al bijna 40 jaar is de heer Nahon lid van het bestuur van Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve. Hij is al tientallen jaren bestuurslid en sociaal coördinator bij de Bond van Wapenbroeders. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk voor de personeelsvereniging van Stadsbeheer Den Haag. Tevens is hij al 26 jaar lang én nu nog, actief als chauffeur bij de Ooievaarsrun. Ook is hij secretaris bij het Uilenest, de vereniging voor onderofficieren in Den Haag en werkt hij als vrijwilliger bij de Wandelsport Vereniging Haaglanden.

De heer P.C.W. van Rijn uit Leidschendam (Lid in de Orde van OranjeNassau) De heer Van Rijn is al meer dan 30 jaar mantelzorger voor zijn echtgenote. Naast zijn werk, heeft hij zich volop ingezet voor de intensieve zorg voor zijn vrouw. De wijze waarop de heer Van Rijn de mantelzorg doet, verdient groot respect, evenals het doorzettingsvermogen van zijn echtgenote.

Mevrouw H.M. Dullaart-Smithuis uit Voorburg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) Mevrouw Dullaart ontvangt een onderscheiding voor haar toewijding als vrijwilliger bij wijkcentrum Voorburg-West/Agora. Daar is zij al meer dan 25 jaar de spil van het vrijwilligersteam en is zij verantwoordelijk voor zaken als de ledenadministratie, gebouwbeheer en roosters en planning. Voor het Sint Maartens College maakt zij samen met een werkgroep prachtige kostuums voor de producties van de toneelgroep. Daarnaast is mevrouw al jaren werkzaam als penningmeester bij de Inter Parochiële Caritas Instelling Leidschendam-Voorburg.

 

De heer B. Tiggelman uit Leidschendam (Lid in de Orde van OranjeNassau) De heer Tiggelman doet veel voor de Protestantse gemeente in Leidschendam en in het bijzonder in de Heuvelwijk. Hij heeft een indrukwekkende en diverse kerkelijke loopbaan, al meer dan dertig jaar. Hij is actief als secretaris van het Regionaal College voor de Visitatie Zuid Holland (cluster Den Haag) van de Protestantse kerk. Hij was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de stichting jeugdwerk in Den Haag en is vijf jaar voor het CDA actief geweest als toegevoegd commissielid voor de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de gemeenteraad van LeidschendamVoorburg.

Mevrouw D. Bakker-Miedema uit Voorburg (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) Mevrouw Bakker ontvangt een onderscheiding voor haar verdiensten als kabinetsmedewerker bij de gemeente Den Haag. Daar was zij bijna 25 jaar lang verantwoordelijk voor de afwikkeling van aanvragen voor koninklijke onderscheidingen en predicaten. Zij bouwde door de jaren heen enorm veel expertise en ervaring op die zij ruimhartig deelde met kabinetswerkers uit heel Nederland. Ook heeft mevrouw Bakker een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het landelijke digitale systeem DAISY waarin de voordrachten worden verwerkt. Daarnaast heeft zij de cursus Kabinetszaken Koninklijke Onderscheiding van de Bestuursacademie Nederland opgezet en deze cursus geeft zij nog steeds. (foto’s Ot Douwes)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter