Inwoners zijn gefrustreerd over de mate waarin de gemeente hen bij besluitvorming betrekt. In het begin heeft de gemeente vaak een welwillend ook, maar als het op besluitvorming aankomt gaat men zijn eigen gang. De wijze waarop met de inbreng van burgers wordt omgegaan is teleurstellend. Er is sprake van ‘nepinspraak’.

Dat is het beeld van een door het Platform lokale democratie georganiseerde bijeenkomst. Het Platform zet zich in voor burgerparticipatie. De deelnemers constateerden dat er vaak geen peil te trekken valt op de politieke besluitvorming. Die kan alle kanten op gaan waarbij opportunisme ook een rol speelt. Dat komt de burgerparticipatie niet ten goede.

Op de bijeenkomst werd geconstateerd dat burgerparticipatie richting de gemeente veel tijd kost. Tegelijk zit er bij de inwoners veel kennis en kunde waarmee de gemeente haar voordeel kan doen bij de maken van beleid. De gemeente kan daar veel beter op inspelen maar dat vergt een hogere kwaliteit van het bestuur.

Alle deelnemers waren het erover eens dat een veranderingsproces nodig is om burgerparticipatie tastbaar te maken. Dat zou door een kleine groep mensen aangezwengeld moeten worden die ook contact zoekt met ambtenaren en politici. Daarnaast moeten de activiteiten breed bekend gemaakt worden.

De gemeente van haar kant zou de burgers naar hun visie moeten vragen of een bepaald probleem of beleidsonderdeel. Daarbij moet de gemeente zelf duidelijk aangeven wat haar visie is. Vanaf de start moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over houding, gedrag en het proces van burgerparticipatie. Er moet een gezamenlijke aanpak afgesproken worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter