De provincie Zuid-Holland en netbeheerders hebben afspraken gemaakt om de verlegging van kabels en leidingen soepeler te laten verlopen. De partijen hebben hiervoor samen het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 ondertekend tijdens het ‘Flexival’ , eerder gehouden in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Vanwege bevolkingsgroei, veranderingen in energiegebruik en nieuwbouw is het steeds vaker noodzakelijk om kabels en leidingen in de ondergrond te verleggen. Om dit verleggingsproces te versoepelen en mogelijke risico’s rond uitval van nutsvoorzieningen te beperken, hebben de provincie Zuid-Holland en de directies van Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Velin, Liander en Westland Infra (proces)afspraken met elkaar gemaakt. Elke fase van het proces wordt in het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 zorgvuldig beschreven en doorlopen. Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen van geschillen. En zo mogelijk het voorkomen van verleggingen van (bijzondere) leidingen. De volgende stap is de samenwerking op tactisch en strategisch niveau.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter