Bij Leiden-West (N206/A44) komt tijdelijk een nieuwe verkeerssituatie in de vorm van een gevlochten diamantaansluiting die nieuw is in Nederland. Aannemerscombinatie Comol5 heeft de oplossing bedacht in opdracht van de provincie Zuid-Holland om de aansluiting Leiden-West bereikbaar te houden tijdens de aanleg van de RijnlandRoute. Vanaf 27 mei sorteert het verkeer gedurende 2,5 jaar eerder links voor op de aansluiting Leiden-West. Hierdoor rijdt het verkeer over een korte lengte aan de linkerkant van de weg. Met behulp van verkeerslichten, belijning, verkeersborden, barriers en zichtschermen tussen de rijstroken wordt het verkeer in goede banen geleid. Zo’n verkeerssituatie wordt in Amerika al vaker toegepast. Het verkeer hoeft elkaar minder vaak te kruisen. Het gevolg is dat het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de RijnlandRoute veilig en goed blijft doorstromen. De toepassing van deze verkeersoplossing in Leiden-West is vooraf door een panel van verkeersexperts en weggebruikers getest op veiligheid, overzichtelijkheid en duidelijkheid.

Om de huidige aansluiting naar de tijdelijke situatie om te bouwen, vinden er in de nachten voorafgaand aan de ombouw voorbereidende werkzaamheden plaats. Daarvoor is het aantal rijstroken per richting beperkt in de nachtelijke uren. Meer informatie over de planning van deze ombouw is begin mei bekend. Net als nu zijn er in de tijdelijke situatie ook 2 x 2 rijstroken beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers zijn er aparte paden

Op de aansluiting Leiden-West staat het verkeer nu regelmatig vast. Daarom wordt deze, als onderdeel van de RijnlandRoute, opnieuw ingericht. In de definitieve situatie, vanaf 2022, komen er aparte op- en afritten naar en van de A44 in de verschillende richtingen. Hierdoor worden verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen, dankzij vrije rechtsaf bewegingen hoeft verkeer elkaar minder te kruisen. Voor fietsers komt er een fietstunnel door Leiden-West. Daardoor kunnen fietsers hier in de toekomst ook veiliger en sneller doorrijden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter