Dit jaar is er sprake van een normaal tot iets droger begin van het droogteseizoen. Nog niet overal is de grondwaterstand hersteld na de droogte van 2018. Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Dat is vooral het geval in de hoger gelegen delen van Nederland. De aanvoer van water door de Maas is normaal voor de tijd van het jaar en voor de Rijn lager dan normaal maar wel voldoende. Er zijn wel enkele waterschappen die maatregelen genomen hebben op het gebied van waterbeheer. Dat zijn maatregelen zoals een beregeningsverbod. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater is bijna overal op orde. Er is geen sprake van blauwalg, botulisme of vissterfte, op een incidentele waarneming na. Er is voldoende water beschikbaar in de komende weken om in de watervraag te kunnen voorzien.

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijke droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken of vaker als dat nodig is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter