Een nieuwe Groentip van Stadsbeheer gaat over de Jeneverbes. ,,Deze week waren er merkwaardige geleiachtige uitgroeisels te zien op een Jeneverbes op de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan in Voorburg. Deze waren van de Jeneverbes-Perenroest. Roesten zijn bijzondere schimmels, omdat ze tijdens hun levenscyclus van waardplant veranderen. De Jeneverbes-Perenroest overwintert op jeneverbesstruiken. De roestschimmel vormt in de lente, juist op het moment dat perenbladeren net verschijnen, in deze geleiachtige vruchtlichamen sporen. Deze sporen worden met de wind meegevoerd, en als ze op een perenblad terechtkomen, veroorzaken ze daar oranje tot rode ronde vlekken. Aan de onderzijde hiervan ontstaan vruchtlichaampjes die sporen voortbrengen die op hun beurt weer de Jeneverbes weer kunnen aantasten. De roestschimmel gebruikt de Jeneverbes als winterwaardplant en de Peer als zomergast. Als een van beide gastheren in de omgeving ontbreekt, kan deze roestschimmel dus niet overleven.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter