Nieuws
Wethouder krabbelt terug bij subsidies

Wethouder Jan-Willem Rouwendal is bereid het systeem van ‘subsidietafels’ aan te passen. In plaats van zeven tafels zou volstaan kunnen worden met vijf. Dat heeft hij de gemeenteraad laten weten.

De subsidietafels zijn nieuw. Nu dienen organisaties en instellingen subsidieaanvragen in bij de gemeente die ze dan toekent of afwijst. B&W willen nu rond zeven thema’s subsidieaanvragers bijeen brengen. Die moeten dan onderling plannen gaan maken en de subsidiegelden verdelen.

Voor 2020 zouden alleen bestaande, grotere subsidiepartners mee mogen praten. Pas voor 2021 zouden de kleinere en nieuwe partijen om tafel kunnen komen zitten.

In de gemeenteraad is er veel kritiek op het nieuwe systeem dat grote partijen zou bevoordelen en nieuwe initiatieven zou frustreren. Een gedachte subsidietafel ‘levendige leefomgeving’ bestaande uit de cultuursector, cultureel erfgoed en ‘economie’ zou er niet moeten komen, zo gaf een meerderheid van de gemeenteraad enkele weken geleden al aan. Op 7 mei praat de gemeenteraad verder.

Rouwendal geeft verder aan dat per subsidietafel een deel van het beschikbare geld gereserveerd kan worden voor kleinere partijen en nieuwkomers. Om het tijdrovende overleg aan de subsidietafels voor kleinere partijen te vermijden stelt de wethouder nu voor dat die kleinere partijen de kans krijgen hun ideeën kort te presenteren om vervolgens een partner aan tafel te vragen hun belangen verder te verdedigen.

De wethouder is verder bereid om ook nieuwe partijen al toe te laten bij de gesprekken over de subsidieverdeling voor 2020 en daarmee niet te wachten tot de beraadslagingen over de subsidiegelden voor 2021.

In relatie tot mogelijke bezuinigingen op subsidies meldt Rouwendal dat een eerder genoemd totaalbedrag van tien miljoen euro (nu wordt 13,7 miljoen euro aan subsidie verleend, red.) geen rekening hield met subsidies aan de bibliotheek (1,8 miljoen euro) en de Voorburgse musea (210.000 euro).

Met die rekensom zou het totale subsidiebedrag dus dalen van 13,7 miljoen naar 12 miljoen euro in 2020: een bezuiniging van 1,7 miljoen euro. In totaal moet de gemeente binnen de begroting voor 2,6 miljoen euro snijden om uit de rode cijfers te komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter