Nog voor de zomer start Den Haag met een pilot die iedere dak- of thuisloze jongere een onderkomen moet gaan bieden. Zo wordt gekeken wat een jongere precies nodig heeft om rond te komen, en hoe met onder andere scholing een nieuw perspectief kan worden gevonden. Onderdeel van de aanpak vormt het kijken naar zelfstandigheid en de mogelijkheid voor de jongeren om terug te vallen op één persoon, bijvoorbeeld een mentor. Tevens wordt jongeren actief geadviseerd over de veranderingen die optreden in financiële verplichtingen als ze 18 worden, zoals verzekeringen. Daarnaast wordt gekeken naar innovatieve oplossingen voor wonen, waaronder huizen waar jongeren onder begeleiding van een ervaringsdeskundige elkaar kunnen helpen. De maatregelen worden allen getoetst bij een klankbordgroep van jongeren, die geregeld met de wethouder spreekt over de voortgang en de problemen. Den Haag is één van de 12 gemeentes die start met deze pilot in het kader van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021. Voor het eind van 2021 moeten alle (potentiële) dak- en thuisloze jongeren de juiste hulp en ondersteuning ontvangen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter