Nieuws
Haagse rekenkamer gaat afvalonderzoek doen

De rekenkamer van de gemeente Den Haag gaat een onderzoek doen naar de overlast die afval veroorzaakt in de zogenoemde ‘openbare ruimte’. Dat wil zeggen op straat en in gemeentelijk groen. Het onderzoek moet uitwijzen of het gemeentelijke beleid ter bestrijding van de afvaloverlast doeltreffend is en doelmatig (tegen zo laag mogelijke kosten). Ook wordt gekeken hoe de gemeente aanwezige informatie gebruikt bij het bepalen van beleidsmaatregelen. Net als Den Haag heeft ook Leidschendam-Voorburg te maken met een toename van zwerfafval en gedumpt afval (restafval en grofvuil).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter