Nieuws
Geen oplossing conflict Sytwendepark

Een poging om het conflict tussen hondenbezitters, omwonenden en de gemeente inzake het beperken van de ruimte voor honden in het Sytwendepark te beslechten, is mislukt. Daarbij verwijten de hondenbezitters (Vereniging vrienden Sytwendepark, VVS) verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) dat zij niet tot enig compromis bereid was.

Begin 2018 besloot de gemeente om het losloopgebied voor honden in het park te beperken tot een halve cirkel aan de kant van het Veurselaantje. Dat gebied zou afgeschermd worden door een hek en een haag. Kosten 35.000 euro. Aanleiding vormde overlast die de honden zouden veroorzaken voor andere gebruikers van het park en omwonenden.

Tegen het besluit werden twee rechtszaken gestart. Daarnaast werd ‘mediation’ geprobeerd: het onderling zoeken naar een oplossing. Het ging daarbij om twee vertegenwoordigers van de VVS, twee omwonenden en de gemeente. Bij de mediation deelde wethouder Stemerdink echter mee dat het gemeentelijke besluit vaststond. Er kon alleen nog gesproken worden over de vormgeving van het hek en de haag. Daar waren de andere deelnemers niet voor in.

Op 16 april heeft wethouder Stemerdink B&W geïnformeerd over het mislukken van de mediation. Vanwege de geheimhouding die op de mediation ligt, worden er verder geen inhoudelijke mededelingen gedaan, aldus de wethouder. Zij wilde wel de gemeenteraad nader informeren. VVS laat weten dat de gemeente de enige partij was die aan geheimhouding hechtte. ‘De VVS heeft geen enkele reden iets te verbergen’.

Nu de mediation mislukt is start de VVS de rechtszaak die al eerder was aangespannen tegen de gemeente – maar stil lag gezien de mediation – door. Men wil desnoods tot bij de Raad van State doorprocederen. B&W hebben de gemeenteraad eerder laten weten de werken in het Sytwendepark pas op te pakken nadat de rechterlijke procedures zijn afgerond. Overigens stellen B&W zich op het standpunt dat de gemeenteraad geen rol meer heeft in de besluitvorming en dat B&W eigenhandig over de zaak kunnen beslissen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter