,,Het lijkt erop dat dit weekend het Damcentrum in Leidschendam weer overschaduwd gaat worden door afvalterreur. Al het hele jaar is het een bende in het centrum. Met als triest dieptepunt dat zowel de weekenden van Pasen en Koningsdag de ondergrondse containers overvol zaten. Hierdoor konden zowel passanten, inwoners en ondernemers ten einde raad hun afval nergens ‘legaal’ kwijt. Meldingen bij de gemeente en Avalex halen telkenmale niets uit. Treurig, bizar en eigenlijk ook onacceptabel gezien de beloften in verkiezingstijd en de portemonnee die wij als inwoners en ondernemers trekken om dit wanbeleid te financieren. Moet ik u nog herinneren aan het miljoen dat op de afvalhoop is gestort?

Sinds enkele tijd pleit ik al voor een Avalexit. Hiermee bedoel ik dat de gemeente het belang in Avalex van de hand doet en het contract commercieel uitbesteed. Voordeel is dat eventuele tekorten (die er zonder uitzondering zijn bij Avalex) niet voor rekening van de burger komen. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden van gemeenten waar een commerciële partij de zaken prima voor elkaar heeft. Het is goedkoper: namelijk geen logge semioverheid verziekte bedrijfscultuur waar we nu mee te dealen hebben. Waar de burger als lastig wordt bestempeld en niet als klant wordt gezien. Maar bovenal: er moet gepresteerd worden voor de poen.

Gelukkig komt nu ook de coalitie bij monde van het  VVD-gemeenteraadslid Sabrina van den Heuvel in beweging. Ze heeft haar eigen wethouder bevraagd over de afvalbende in het Damcentrum. Vooralsnog blijft elke beweging van het college uit. Zeker gezien het feit dat het sindsdien elke dag ‘raak’ is.

Dat omliggende gemeenten het probleem wel serieus nemen blijkt vandaag maar weer. Net als Leidschendam-Voorburg heeft ook Den Haag te maken met een toename van zwerfafval en gedumpt afval (restafval en grofvuil). Vanochtend werd bekend dat de Haagse rekenkamer een afvalonderzoek gaat uitvoeren. De rekenkamer van de gemeente Den Haag gaat een onderzoek doen naar de overlast die afval veroorzaakt in de zogenoemde ‘openbare ruimte’. Dat wil zeggen op straat en in gemeentelijk groen. Het onderzoek moet uitwijzen of het gemeentelijke beleid ter bestrijding van de afvaloverlast doeltreffend is en doelmatig (tegen zo laag mogelijke kosten). Ook wordt gekeken hoe de gemeente aanwezige informatie gebruikt bij het bepalen van beleidsmaatregelen.

Een dergelijk onderzoek zou in onze gemeente zeker niet misstaan! Avalexit: Controle terug over onze straten en financiële uitgaven.”

(Leon de la Croix, Leidschendam)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter